Algunes dades significatives de CLD:

facturacio_cat17
plantilla_cat17
flota_cat17
centres_cat17
municipis_cat17
ciutadans_cat17
premis_cat